Srubové obložení domu

srubové rohy

 Krátký úvod:

Chcete-li si postavit srubový dům a žív v domě ze dřeva, pak musíte přistoupit na  nevýhody této konstrukce:

- srubový dům z masivu nemá schopnost akumulace zdiva. Znamená to, že když zatopíte, máte rychle teplo, ale i rychle zimu.  Součinitel prostupu tepla je několikrát vyšší než u klasické zděné konstrukce se základním zateplením obvodových stěn.

- další komplikací je přesné naplánování vnitřních i venkovních rozvodů v obvodových stěnách konstrukce.  Tyto rozvody se předem plánují a vytvářejí se pomocí fréz vertikální drážky do patřičné výšky, např. vypínače.

- některé stěny v domě není vhodné z praktického i z estetického hlediska mít dřevěné. Musíte pak tvořit umělé příčky, kdy obvodová dřevěná stěna domu není pohledová.

- sesychání srubového domu je přirozený jev, který má za následek vznikání spár mezi jednotlivými spoji ve stěně, dále je nutné vytvořit umělé mezery nad dveřmi a okny. Tyto mezery jsou příčinou úniků tepla. Je potřeba myslet na celou řadu dilatačních mezer, které zde nezmiňuji.

- cena samotné dřevěné masivní konstrukce je vysoká. Cena ještě roste při kompozitní skladbě obvodového trámu, kdy tento trám je lepený a prokládaný izolací cca. 5 cm. 

 

Výhoda masivní konstrukce je rychlá stavba a kladný subjektivní pocit z celodřevěné konstrukce.

Nevýhody masivní konstrukce a zachování vzhledu  srubu - dřevěného domu jak z vniřního, tak i venkovního pohledu lze vyřešit řešením obložením domu a instalací masivních rohů.

Obložení domu není ničím novým, problém jsou však rohy, kdy palubka se v rohu ukončí řezem, kdy je vidět řez palubky. Dalším řešením je ukončovací rohová lišta nebo instalace prkna na každou stranu rohu.
Možné typy obložení:
srubové obložení domu
 

Vhodným řešením je instalace rohu, kdy z pohledové strany bude masivní průřez dřevem. K rohu se montuje palubka. Tímto docílíte vzhledu srubu. Vnitřní prostory pak můžete dle potřeby obložit tím samým obkladovým materiálem nebo kombinovat různé styly obložení, materiálu.

Některé typy rohů:

 

 

 

srubové obložení domu

 

srubové obložení domu

 

srubové obložení domu

 
 

 

 

 

 

 

srubové obložení domu

 

 

 Toto řešení Vám dává vysokou variabilitu pro design, vnitřní konstrukci stavby /sendvičové, zděné stavby/, zateplení, vnitřní i venkovní rozvody sítí.

 

srubové obložení domu

Cena rohu se skládá:

  •  cena základního materiálu - dřeva a jeho zpracování. Jedná se o sušený a hoblovaný hranol, např. 14x22 cm. Tato cena se pohybuje okolo 10000,- Kč/m3. Na jeden roh použijete 50 cm hranolu.  Zbytkový prořez je možné použít jako dřevěné dlaždice na poklad podlahy v pergole, v interiéru. Jedná se o nezaměnitelnou strukturu podlahy.
  • Zpracování samotného rohu. Průměrná cena tohoto zpracování činí - 350,-Kč/1 ks rohu
  • Instalace rohu  a celkového obložení domu - cena montáže činí 250 Kč/1 hod- pracovník

 

 

Postup montáe, kdy se postaví rohy a následuje obložení

 

 

srubové rohy

 
 

srubové rohy

 
  

srubové obložení,srubové rohy
Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved