Dřevěné obložky

Dřevěné obložky z masivu, dřevěné obložky, obložky, obložková zárubeň

Příprava pro obložkové zárubně

Obložkové zárubně se osazují do stavebních otvorů ve stěně, jejichž rozměry uvádíme níže. Obklady, například v koupelnách, můžete dokončit také, za předpokladu, že zasahují do výše nad stavební otvor (minimálně 204 cm od podlahy).
Montáž obložkových zárubní se provádí bezprašně a čistě do hotových stěn, to znamená až po dokončení omítek a malby. Pokud je obklad zakončen ve výšce nižší, je lepší poslední svislé pásy dořezat až po usazení zárubní. Zamezí se tak tomu, že ve výšce, kde již obložky neleží na obkladu vznikne mezi stěnou a obložkou škvíra, která se musí vyplňovat akrylovým tmelem

Další podmínkou pro montáž obložkových zárubní jsou dokončené podlahy. Týká se to i dlažby a plovoucích podlah. Jen soklové lišty by měly být vynechány minimálně 10 cm od stavebního otvoru a dokončeny až po montáži zárubní přesným zakrácením k obložce.


Stavba musí mít vyschlé stěny i podlahy - tuto skutečnost montážníci zkontrolují vlhkoměrem. Teplota staveniště nesmí klesnout po 10°C. Měla by být k dispozici zásuvka 220V.

Rozměry stavebních otvorů:drevene oblozky

A - výška od dokončené podlahy (dlažba, plovoucí podlaha)

 

B - tloušťka stěny - tento rozměr musí být stejný ve všech místech stavebního otvoru, na zaměřenou tloušťku bude zárubeň přizpůsobena.

C - šíře otvoru

D - při umístění otvoru k přilehlé zdi je potřeba připravit zděnou špaletu, jejíž šířka D je minimálně 5 cm. I tuto špaletu je nutné dokončit omítkou jako okolní stěny.

Rozměry stavebních otvorů pro typizované dveře
tzn. světlá šířka 60, 70, 80, 90 a 100 cm / světlá výška 197 cm

Požadovaná výška otvoru je 203 cm.

Požadované šířky otvoru:
pro dveře šířky 60 cm je to 72 cm
pro dveře šířky 70 cm je to 82 cm
pro dveře šířky 80 cm je to 92 cm
pro dveře šířky 90 cm je to 102 cm
pro dveře šířky 100 cm je to 112 cm

Rozměry stavebních otvorů pro atypické rozměry dveří
Dveře vyrábíme v zákazníkem požadovaných rozměrech. Pro stanovení potřebného stavebného otvoru platí tato pravidla. Ke světlé šířce dveří přičteme 12 cm, ke světlé výšce dveří přičteme 6 cm.

Příklad výpočtu:
pro světlou šířku dveří 70 cm je to 70+12 = otvor šíře 82 cm
pro světlou výšku dveří 197 cm je to 197+6 = otvor o výšce 203 cm

Umístění vypínačů:

Vypínač by měl být umístěn minimálně 5 cm od stavebního otvoru, aby byl v dostatečné vzdálenosti od obložky. Obložka překrývá stavební otvor cca 3 cm.

 

Přechod dvou podlah:
Pokud se budou pod dveřmi potkávat dva různé druhy podlah, musíte již při jejich pokládce myslet na to, zda budete mít u dveří práh, nebo jen přechodovou lištu pod dveřním křídlem. V případě, že se rozhodnete pro práh, musí být přechod podlah umístěn na střed zdi. V tomto případě práh napojení podlah překryje.

Napojení podlah pro případ, že se rozhodnete pro bezbariérové řešení přechodovou lištou. V tomto případě bude přechodová lišta pod dveřním křídlem. (Dveře se otevírají do místnosti s hnědou podlahou).

Připravenost stavby pro zaměření:
Zaměření stavebních otvorů před výrobou lze provést již v okamžiku, kdy jsou hotové konečné omítky a podlahy vylité betonem.

 

Ceník
Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved