dřevěné sudy, koupací káď, sud, badebottich, badetone,badefass, hot tub

Umístění koupací kádě, sudu

Zde to je o vašem zhodnocení. Důležitý je výhled na okolí a soukromí. Oba atributy jsou důležité.

Další doporučení

 • Spaliny vycházející z kouřovodu by neměly obtěžovat Vaše okolí.
 • Koupací sud umístěný pod přesahem střechy může být ohrožen spadem sněhu.
 • Provoz sudu z hlediska vzdálenosti zdroje vody a možnost odtoku vody.
 • Umístění sprchy v blízkosti koupacího sudu je praktické.
 • V zimních měsících oceníte umístění koupacího kádě v blízkosti domu.
 • Umístění za větrem lze také doporučit. Zajistí Vám zároveň určité soukromí.
 • Promyšlené umístění zvýší využitelnost.

Stabilní podklad je důležitý, protože celková hmotnost vodou naplněného koupací kádě se blíží ke 3 tunám. (Koupací sud 200)

Podklad:

 • Lze doporučit použití betonových dlaždic, položených na štěrkové základně.
 • Velikost podkladové plochy min. 4,1 x 4,1m.
 • Podkladová plocha musí být v rovině
 • Odvod vody z Koupacího sudu může být zajištěn hadicovým nebo trubkovým systémem do kanalizace

Pod koupací kádí musí být zachována konstrukční odvětrávací mezera pro zajištění proudění vzduchu pode dnem.


Upozornění: konstrukce kádě je pevná a samonosná s podmínkou umístění na pevný a staticky jistý podklad. Jakékoli sesedání, nebo naklánění plochy podkladu z vodorovné pozice je pro statickou pevnost a únosnost Koupacího sudu nebo jeho částí nepřípustné.
Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved